Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Veiligheidsadvies Nederland is uw oplossing bij vragen met betrekking tot beveiliging en veiligheid, gezondheid & milieu binnen uw organisatie. Wij helpen u op eenvoudige, heldere en praktische wijze invulling te geven aan de wettelijke eisen, bedrijfseisen richtlijnen en aanvullende wensen. Na een persoonlijk gesprek en inventarisatie van uw behoefte werken wij een passend voorstel uit, specifiek voor uw situatie.

Veiligheidsadvies Nederland is u onder andere van dienst bij:

Iedere werkgever is wettelijk verplicht een Risico Inventarisatie en -Evaluatie uit te (laten) voeren en passende maatregelen te treffen om de geconstateerde risico's te beheersen.

Wij voeren voor u op de productie- of projectlocatie een onafhankelijke inspectie uit. Desgewenst worden de betrokken medewerkers ter plaatse door ons geadviseerd. Wij inventariseren mogelijke risico's en bedreigingen, toetsen de situatie aan de relevante wet- en regelgeving en presenteren de uitkomsten van de inspectie in de vorm van een verslag met fotomateriaal. Hierbij ligt de nadruk niet op het probleem, maar op de oplossing.

Naast de belangrijke verplichting ongevallen te voorkomen, heeft de werkgever de taak zorg te dragen voor het effectief optreden in het geval van een calamiteit. Naast het omschrijven van de middelen, betrokken medewerkers en procedures stelt Veiligheidsadvies Nederland de ontruimingsplattegronden op en wordt periodiek de ontruimingsoefening uitgevoerd en geëvalueerd.

Om tot een veilige realisatie van een project te komen, helpen wij uw organisatie al vroegtijdig bij de voorbereiding en uitvoering van het project.

Uw gereedschappen en materieel dienen wettelijk periodiek gekeurd te worden. Veiligheidsadvies Nederland verzorgt de complete inventarisatie, registratie, markering en keuring van uw draagbaar klimmaterieel, persoonlijke valbeveiliging en (elektrische) gereedschappen bij u op locatie.

Voor uw gebouwen levert en onderhoudt Veiligheidsadvies Nederland elektronische inbraak- en brandmeldinstallaties en camerasystemen. Met onze partners leggen wij de complete installaties aan volgens de meest recente normen en voorzien uw pand van noodverlichting en bewegwijzering.

Ook uw locaties dienen wettelijk voorzien te zijn van de nodige brandbestrijdingsmiddelen, verbandtrommels en andere BHV-middelen waaronder de Automatische Externe Defibrillator (AED). Veiligheidsadvies Nederland levert en keurt deze middelen bij u op locatie.

Veiligheidsadvies Nederland helpt u vorm en inhoud te geven waar u vragen heeft met betrekking tot beveiliging, veiligheid, gezondheid en milieuaspecten zowel in binnen- als buitenland.

Wij komen graag bij u langs om toe te lichten wat dit voor uw organisatie kan betekenen.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking!