Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Een milieuzorgsysteem is een onderdeel van het algemene managementsysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied.

Door middel van een milieuzorgsysteem wordt:

  • structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering
  • voldaan aan wet- en regelgeving en het beheersen van milieurisico's
  • gestreefd naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van uw organisatie.

ISO 14001 is een internationaal erkende norm die aangeeft waaraan een goed werkend milieuzorgsysteem zou moeten voldoen. Met behulp van een milieuzorgsysteem worden de milieueffecten en milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en verminderd. Hierdoor wordt op kosten bespaard; niet alleen van energie, water en grondstoffen maar ook bijvoorbeeld door het voorkomen van boetes. Met een gecertificeerd milieumanagementsysteem onderscheidt uw organisatie zich van concurrenten en kan de communicatie met overheden en andere stakeholders aanzienlijk worden verbeterd. Bovendien is een milieuzorgsysteem ook goed bruikbaar ter motivatie van de werknemers en de totale milieuprestatie van de onderneming.

Een goed functionerend milieumanagementsysteem leidt tot structurele beheersing en optimalisatie van emissies, afvalstromen, gebruikte grondstoffen, energiestromen en overige milieuaspecten en geeft een goed inzicht in de milieuprestaties van de organisatie. Daardoor kunnen milieudoelstellingen en behaalde resultaten concreet en inzichtelijk gemaakt worden. Deze milieu-informatie kan voor het management mede de basis vormen voor het nemen van strategische beslissingen.

De voordelen van het certificeren van uw milieuzorgsysteem zijn:

  • formele bevestiging van een goed werkend milieuzorgsysteem door een
    onafhankelijk en erkend?certificatiebureau
  • communicatiemiddel naar klanten, toeleveranciers en overige belanghebbenden
  • een sterk communicatiemiddel naar de overheid in verband met milieuregelgeving
  • versterken van de concurrentiepositie en het milieu-imago
  • stimulans tot verdere verbetering van de milieuprestaties van de onderneming en het milieuzorgsysteem.

Wij komen graag bij u langs om toe te lichten wat dit voor uw organisatie kan betekenen.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking!